Een derde belangrijke pijler van CrossFit is de weightlifting. Net als bij de gymnastics geldt ook hier, er is meer dan wat men ziet.

Onder weightlifting vallen alle bewegingen, waarbij we een additioneel gewicht verplaatsen met onze bewegingen. Dit kunnen squats of deadlift varianten zijn. Maar ook het gebruik van dumbells, kettlebells of zandzakken valt hieronder.

In onze weightlifting lessen werken wij echter naar specifieke bewegingen, en zullen dus de focus hebben richting de clean&jerk en de snatch. Natuurlijk ondersteund met krachtoefeningen als squats, deadlifts en press varianten. Ook de technieken van deze complexe bewegingen komen aan bod in deze lessen.