De tweede pijler binnen de CrossFit piramide is de “gymnastics”. Denk hier niet direct aan hetgeen op de olympische spelen wordt gedemonstreerd. Onder de gymnastics vallen alle bewegingen waarbij wij gebruik maken van het verplaatsen of bewegen van ons lichaam(gewicht).

Van het springen op een box, tot het op de handen lopen, van het optrekken aan een stang tot het opdrukken, etc.

Wij hechten er veel waarde aan om ook deze lessen apart aan te bieden, daar de bewegingen soms complex kunnen zijn en wij graag tijd investeren om onze leden dit op een veilige en verantwoorde manier stap voor stap bij te brengen.