Onze endurance les is een van de pijlers van onze CrossFit trainingspiramide.

De “conditie” is het fundament voor de start en de verdere fysieke ontwikkeling van het lichaam. Onder het begrip conditie verstaan wij niet enkel het “duurvermogen”. In onze endurance lessen komen alle facetten van het energiesysteem aan bod.

Grofweg heeft ons energiesysteem 3 mogelijkheden om zijn energie aan te spreken. Zowel een systeem dat gebruikt maakt van zuurstof als een systeem wat geen gebruikt maakt van zuurstof. Tot slot is er ook een systeem wat fosfaat gebruikt om energie te genereren. Binnen onze endurance lessen, worden al deze systemen getraind.