Deze Privacy Statement is het laatst gewijzigd op 27-5-2018

Crossfit Posterus acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in werking vanaf 25 mei 2018) stelt.
Dat betekent onder andere dat:

– wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
– wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
– wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

CrossFit Posterus is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@crossfitposterus.nl
U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ledenadministratie
Wanneer u besluit lid te worden van onze CrossFit box hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Deze worden door u ingevuld in het SportBit systeem welke wij gebruiken voor onze ledenadministratie.

Uw persoonlijke gegevens staan op de beveiligde omgeving van SportBit, de partij die verantwoordelijk is voor deze software is DEX Online Services. Hoe zij met uw gegevens omgaan vind u in het privacy statement op hun website.
Ook de telefoon-app van SportBit slaat gegevens die u invoert op, op de server van SportBit. In de Android Play Store en Apple App Store wordt verwezen naar de privacy verklaring die hierop van toepassing is.
Omdat wij ook factureren vanuit dit systeem gebruiken wij ook uw factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, e-mailadres en naw-gegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.
Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat u het abonnement hebt opgezegd en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).
De enige die toegang heeft tot uw gegevens zijn de hoofdcoach en medewerkers van DEX Online Services. We hebben met DEX Online Services een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin we met elkaar hebben afgesproken hoe we met uw persoonsgegevens omgaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Formulieren op onze site

Om met ons contact op te nemen is er op onze site een contactformulier te vinden. De gegevens die u daar invult worden direct per mail verzonden naar de hoofdcoach en dus niet opgeslagen op de server.

Cookies

Voor een goede werking van onze website zijn cookies noodzakelijk. Dit zijn kleine bestandjes die onze website op uw computer plaatst om bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren in op te slaan. Middels de cookiebanner geeft u akkoord voor het plaatsen van deze cookies.
Hieronder wordt beschreven welke cookies CrossFitPosterus.nl zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt.

Kernfuncties
Dit zijn cookies die strict noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

Third-Party Cookies
Indien u een proefles in wil plannen of wilt inloggen in de SportBit omgeving van CrossFit Posterus, wordt u omgeleid naar een separate site (https://cfposterus.crossbit.nl) die in beheer is bij DEX Online Services. CrossFit Posterus heeft geen invloed op hoe deze site omgaat met cookies, hierover is meer te lezen in hun privacyverklaring.

Opt-out
U kunt het gebruik van cookies zelf regelen in uw browser. Als u cookies weigert, kunt u nog steeds gebruik maken van onze website, maar uw mogelijkheden om bepaalde functies of gebieden van onze website te gebruiken kunnen beperkt zijn. Veel browsers maken het mogelijk om een privémodus te activeren waarbij de cookies altijd worden gewist na het bezoek. Afhankelijk van elke browser kan deze privémodus verschillende namen hebben. Hierna volgt een lijst van de meest gebruikte browsers die het minimaal aanbevolen niveau van versleuteling TLS 1.2 ondersteunen. Elk browsertype heeft een andere naam voor “privémodus”:

Internet Explorer 11 en latere versies = In Private
Safari 7 en nieuwere versies = Private Navigatie/Browsing
Opera 17 en latere versies = Private Navigatie/Browsing
Mozilla Firefox 27 en latere versies = Private Navigatie/Browsing
Google Chrome 30 en latere versies = Incognito

Dataveiligheid
CrossFit Posterus neemt redelijke en passende veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van verlies, misbruik en wijziging van de door CrossFit Posterus verwerkte persoonsgegevens. Wanneer toegang wordt verkregen tot de Service met Microsoft Internet Explorer versies 8.0 of hoger (of vergelijkbare alternatieve browser), beschermt de Transport Layer Security (TLS-)-technologie informatie met behulp van zowel serverauthenticatie als gegevensversleuteling om te helpen ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie veilig is tijdens het transport. CrossFit Posterus implementeert ook een geavanceerde beveiligingsmethode op basis van dynamische gegevens en gecodeerde sessie-identificaties en host de Service in een beveiligde serveromgeving die gebruik maakt van een firewall en andere geavanceerde technologie om bescherming te bieden tegen interferentie of toegang van buitenaf. Deze beveiligingen helpen bescherming te bieden tegen ongeautoriseerde toegang, handhaven de nauwkeurigheid van de gegevens en zorgen voor het juiste gebruik van persoonlijke informatie. Toch is geen enkele wijze van verzending via het internet, of elektronische opslagmethode, honderd procent (100%) veilig. Daarom kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.

Als u vragen hebt over de beveiliging van onze server of website, kunt u contact met ons opnemen via info@crossfitposterus.nl

Contactgegevens CrossFit Posterus:
Bezoekadres: Komeetstraat 29, 6446RH, Brunssum
Postadres: Dienst 13, 6446BR, Brunssum
Telefoonnummer: 06-54323199
E-mail: info@crossfitposterus.nl